آزمون سطح سلامت روان


اهمیت سالمت روان
وقتی سالمت روانی ما دچار مشکل میشود، این مسأله میتواند لذت بردن از زندگی را سخت کرده و ممکن است از نظر جسمی و روانی احساس فرسودگی کنیم. بسیاری از این تغییرات می توانند جلوی یک زندگی رضایت بخش را بگیرند. همه ی ما میتوانیم با یادگیری این که چطور از سلامت روانی خود محافظت کرده و آن را بهبود ببخشیم چه بیماری روانی را تجربه کرده باشیم یا نه، منافع فراوانی بهدست بیاوریم در این آزمون شرکت کرده و در انتها جواب های خود را باهم جمع بزنید

تفسیر آزمون
امتیاز شما نشان دهنده این است که در بخشهای مختلف زندگی خود چقدر تعادل داشته اید، چقدر خوب با زندگی کنار آمدهاید و چه احساسی به مسایل دارید. اینها
همگی بخشهای مهمی از سالمت روانی ما هستند. هیچ امتیاز جادویی وجود ندارد که سلامت کامل شما را تضمین کند و به همین دلیل توضیحی در مورد امتیاز “بالا” یا “پایین” و معنی آنها ندادهایم. در عوض، پیشنهاد میکنیم با استفاده از این آزمون، سلامت روانی خود را در طول زمان ارزیابی کنید.
اگر به شکل فعاالنه بر بهبود سالمت روانی خود تمرکز کنید، امتیاز شما در طول زمان بالا میرود. افزایش امتیاز معمولا به معنای این است که حس بهتری نسبت به مسایل دارید و بهتر میتوانید با چالشهای زندگی خود روبهرو شوید و هنوز فرصتی را وقف خوش گذراندن میکنید. اگر با استرس یا تغییر در وضعیت کلی سالمت خود رو بهرو هستید،
ممکن است امتیاز شما برای مدتی کاهش بیابد. کاهش معمولا به این معناست که کمتر میتوانید احساس خوبی نسبت به مسایل داشته باشید و میکوشید تعادل را دوباره برقرار کنید. کاهش امتیازتان میتواند نشانه مهمی مبنی بر ضرورت وارد عمل شدن برای بهبود وضعیت باشد. بیشتر ما در طول زمان با باال و پایین رفتن امتیاز خود رو به رو میشویم.
برای دنبال کردن سلامت روانیتان در طول زمان، پیشنهاد میکنیم ماهی یک بار این آزمون را تکرار کنید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *