آمادگی خانوار در مقابل با بلایا قسمت دوم


ارزیابی خطر غیرسازه ای:
علاوه بر خراب شدن ساختمانهای غیر مقاوم، عوامل غیرسازه ای هم باعث مرگ و مصدومیت ناشی از بلایای طبیعی در ایران میشوند. عوامل غیرسازه ای در یک منزل عبارتند از هر بخشی غیر از سقف، دیوار و ستون؛ به عبارت دیگر تمام لوازم منزل، اشیای دکوری، شیشه ها، درها، تاسیسات آب، برق و گاز و غیره در گروه عوامل غیرسازه ای قرار میگیرند.
هر عامل غیرسازه ای میتواند در صورت جابه جا شدن، پرتاب شدن، شکستن یا مسدود کردن مسیرهای خروج منجر به مرگ یا مصدومیت شود. پس لازم است هر خانوار عوامل غیرسازه ای که ممکن است در اثر مثال یک زلزله جابهجا یا پرتاب شود، بشکند یا مسیر خروج را مسدود کند، شناسایی و برای رفع آن بکوشد.

راهکارهای کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای عبارتند از:
۱ حذف عامل: مثال حذف یک شی دکوری غیر ضروری
۲ جابه جا کردن عامل: مثال جا به جا کردن یک گلدان یا شی سنگین از بالایی کمد، قرار دادن اشیای سنگین و خطرناک در طبقات پایینی کابینتها، برداشتن تخت بچه از کنار یک شیشه بزرگ
۳ محکم کردن عامل در جای خود: مثال محکم کردن کمدها یا بوفه دکوری به دیوار، نصب قفل به در کابینت ها، لمینت کردن شیشه ها
۴ تغییر شکل عامل: مثال تغییر درها به گونهای که همواره به بیرون باز شوند. گیرکردن در پشت در بسته، باعث مرگ و زیر آوار ماندن بسیاری از هموطنان
عزیزمان شده است.
۵.نصب سامانه های هشدار اولیه: مانند نصب هشداردهنده های دود آتش در منزل و اطلاع داشتن خانوار در برنامه هشدار اولیه مخاطرات مهم آب و هوایی
مانند سیل و توفان
۶ تعمیر تأسیسات: مثال با بررسی فرسودگی سیم های برق، لوله ها و شیرهای گاز و تعمیر آنها
ًکاهش آسیب پذیری عوامل غیرسازه ای کم یا بدون هزینه است ومعمولا به مقدار زیادی از مرگ و صدمات می کاهد.

کیف اضطراری خانواده:
هر خانوار باید دارای یک کیف اضطراری در منزل و ترجیحا اضطراری در صندوق عقب ماشین باشد. دقت کنید در صورت باران و سیل، کیفی را انتخاب کرده باشید که ضدآب باشد حتی یک کیسه نایلونی محکم تا محتویات آن خیس نشود. باید جای مشخصی برای کیف اضطراری خانواده در نظر گرفته شود و همه افراد خانوار از وجود آن باخبر باشند.

کیف اضطراری خانواده باید دارای این اقلام باشد:
جعبه کمکهای اولیه، چراغ قوه با باتری اضافه، رادیو با باتری اضافه، پول، مدارک مهم شناسنامه، اسناد زمین، …، شماره تلفنهای ضروری، دستکش الستیکی، لباس ضدآب، مواد غذایی خشک/ کنسرو، کنسرو بازکن، وسایلی مانند چاقو، طناب و …، آب، وسایل ویژه نوزادان /سالمندان/ بیماران، وسایل زنان )نوار بهداشتی، قرص ضد بارداری، لباس گرم، زیر، …، چند جفت کفش محکم و بادوام و آنچه که برای فرد عزیز است.

نکته: تهیه کیف اضطراری با
وجود هزینه اندک آن، می تواند برای ساعات اولیه پس از وقوع حادثه، جان شما و عزیزانتان را تا زمان رسیدن تیم های امدادی حفظ کند.

برنامه ارتباطی خانواده در شرایط اضطراری وبلایا:
لازم است هر خانواده برنامه ارتباطی خود را برای شرایط اضطراری و بلایا تعریف و تمرین کند. معمولا راهکارهای زیر توصیه میشوند:
۱ همه افراد خانواده باید شماره تلفن یکی از بستگان قابل اطمینان در سایر نقاط شهر یا شهرهای دیگر را از حفظ بدانند.
۲ محل تجمع خانواده بعد از وقوع یک حادثه باید از قبل تعیین شود تا در صورت خراب شدن منزل و گم شدن افراد، در نهایت در یکجا بتوانند همدیگر
را پیدا کنند؛ مثال یک میدان، مسجد محل و غیره.
۳ تعیین محلی که اعضای خانواده بتوانند برای یکدیگر پیغام بگذارند و آن را روی دیوار یا درختی نصب کنند تا بتوانند از اوضاع هم با خبر شوند.

برنامه تخلیه منزل در شرایط اضطراری:
در هر خانواده باید برنامه تخلیه در شرایط اضطراری تعریف و توسط افراد خانوار تمرین شود. تخلیه منزل در موارد زیر صورت میگیرد:
پس از وقوع یک زلزله البته بعد از اطمینان از تمام شــدن لرزشهای آن در هنگام وقوع زلزله فقط باید در نقاط امن ساختمان پناه بگیرید. مگر در منازل
یک طبقه های که مطمئن هستید بالفاصله وارد حیاط میشوید
قبل از وقوع سیل یا توفان بر اساس هشدار رسانهها و مسوولین در برنامه تخلیه موارد زیر باید مدنظر باشند:
از قبل محلی را برای جمع شدن خانواده مشخص کنید. در خصوص سیل، یک منطقه مرتفع را مشخص کنید.
با آرامش خارج شوید.
قبل از خروج، کیف اضطراری خود را بردارید.
به افراد آسیب پذیر شامل افراد بیمار، زنان تازه زایمان کرده/ زنان باردار،کودکان، … کمک کنید.
شیر گاز را ببندید.
کنتور برق را قطع کنید.
در را پشت سر خود قفل کنید

برنامه کمک به اعضای آسیب پذیر خانواده:
در هر خانواده باید افراد آسیب پذیر در برابر بلایا تعیین و برای کمک به آنها برنامه ریزی شود. مثالهای زیر برخی از روشهای کمک به این افراد هستند:
تعیین یک فرد به ازای هر فرد آسیبپذیر برای کمک به وی در زمان تخلیه اضطراری
ذخیره سازی و برداشتن داروهای مورد نیاز افراد بیمار
جابهجا کردن افراد بستری از مجاورت عوامل غیرسازهای خطرناک منزل
مثال جابه جا کردن تخت یک بیمار بستری از مجاورت کمد سنگین یا شیشه های

فهرست اعضای آسیب پذیر خانواده
۱ افراد دارای بیماری مهم
۲ افراد دارای سابقه بستری اخیر
۳ زنان تازه زایمان کرده
۴ افراد معلول (جسمی یا روانی)
۵ کودکان
۶ زنان
۷سالمندان

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *