بهداشت محیط مدارس


بهداشت محیط مدارس بهداشت محیط مدارس عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی دانش آموز که به طریقی روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد

بهداشت محیط مدرسه دانش آموزان درصد بالایی از جمعیت در سن رشد کشور را تشکیل می دهند و از سرمایه های عمده هر جامعه هستند که به علت خصوصیات جسمانی ، روانی و اجتماعی بسیار آسیب پذیرند بنابراین ایجاد یک محیط بهداشتی سالم و آموزشی می تواند در حفظ و تامین تندرستی و سلامت آنها نقش داشته و از ابتلا به بیماری و ایجاد حوادث در آنها جلوگیری نماید پس توجه به سلامتی و ارتقاء بهداشت آنها و ایجاد یک محیط بهداشتی و آموزشی سالم علاوه بر اینکه نوعی سرمایه گذاری جهت نسل های آتی محسوب می شود و سلامت آنها را تامین می کند می تواند الگوی مناسبی برای آموزش آنها هم باشد. مدارس علاوه بر اینکه محل تحصیل بچه ها است به عنوان یک ساختار اجتماعی ۲۰% اوقات دانش آموزان در آن سپری می گردد مطرح بوده و هرگونه مخاطره بهداشت محیطی در آن می تواند سلامتی دانش آموزان را مخدوش سازد . 

لذا توجه به بهداشت مکانهای آموزشی به خصوص در شروع نخستین سالهای زندگی نظیر دبستان حائز کمال اهمیت است و از آنجا که این گروه عظیم جامعه ، حساس ترین دوران زندگی خود را برای مدت طولانی در مدرسه می گذرانند ، بهداشت مدرسه و شرایط محیطی آن اهمیت خود را به طور بارزی نشان می دهد . بهداشت محیط مدارس عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی دانش آموز که به طریقی روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد لذا می بایست طبق آئین نامه بهداشت محیط مدارس که در آن استانداردهای مربوط به هریک از واحدهای بهداشتی تعیین و شرایط مطلوب و سرانه آن مشخص گردیده است طراحی فضاهای آموزشی صورت گیرد . برنامه بهداشت محیط مدرسه – آموزش بهداشت: آموزش بهداشت در کلیه مقاطع تحصیلی جهت دانش آموزان، والدین کادر آموزشی و خدمتگزاران مدارس انجام می گیرد که برای هر یک از گروهها موضوعات خاص در نظر گرفته می شود. – هدف از آموزش بهداشت بالا بردن سطح دانش بهداشتی و در نهایت ایجاد تغییر مطلوب در رفتاردانش آموزان و انتقال آن به خانواده ها می باشد. 

دانش آموزان با توجه به اینکه در سن فراگیری هستند و در مکان و زمان معینی تجمع دارند قادرند مطالب بهداشتی را به خوبی بیاموزند و به کار گیرند و به اجتماع و خانواده انتقال دهند. – شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان و آموزش به والدین دانش آموزان براساس موضوعات مهم روز یا موضوع درخواستی مدرسه. – آموزش به کارکنان و معلمین مدرسه به منظور بالا بردن سطح آگاهی بهداشتی و موضوعات جدید روز – آموزش به خدمتگزاران مدرسه به منظور بالا بردن سطح آگاهی بهداشتی آنان و کنترل کارت تندرستی. 

 بررسی بهداشت محیط مدرسه شامل : محل احداث مدرسه وضعیت ساختمان مدرسه و ایمنی و حفاظت محیط مدرسه تامین آب آشامیدنی سالم بهبود سرویس های بهداشتی نحوه صحیح دفع زباله و فاضلاب بهداشت مواد غذائی  نظارت بر بوفه مدارس مبارزه با حشرات و حیوانات موذی

منبع : نرم افزار سلامت

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *