شماره های تماس
۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷
آدرس وب سایت :
KARAJPARSCLINIC.COM