فواید فعالیت بدنی در سالمندان


داشتن فعالیت بدنی و ورزش مناسب کمک میکند تا سالمندی سالمتری را تجربه کنید. فعالیت بدنی را باید به صورت پیوسته، مداوم و بر اساس اصول صحیح انجام داد. سالمندان باید حداقل فعالیت هایی با شدت متوسط به مدت ۳۰ دقیقه، ۵ روز در هفته انجام دهند و یا میتوانند ۱۵۰ دقیقه در یک هفته فعالیت کنند. بیشتر این فعالیت ها باید فعالیت هایی باشند که باعث تقویت عضله و افزایش تعادل بدن میشوند.
فواید فعالیت بدنی در دوران سالمندی:
۱ کارآیی مفاصل را بیشتر میکند.
۲ از پوکی استخوانها جلوگیری میکند.
۳ از بیماریهای قلبی – عروقی پیشگیری میکند.
۴ موجب کاهش فشارخون میشود.
۵ ظرفیت ریه برای جذب اکسیژن را افزایش میدهد.
۶ وضعیت خواب را بهتر میکند.
۷ افسردگی و استرس را کاهش میدهد.
۸ از اضافه وزن و چاقی جلوگیری میکند.
۹ به پیشگیری از ابتالا و کنترل دیابت، سرطان و سکته مغزی کمک میکند و باعث بهبود خونرسانی به اندامهای بدن میشود.

حرکات کشش و نرمشی
این حرکات، تمرینات سادهای هستند که میتوانید با انجام آنها بدن خود را برای انجام سایر تمرینات آماده ‌‌کنید. میتوانید این تمرینات
گرم کننده را انجام دهید: قبل از انجام هر حرکت یکنفس عمیق بکشید.
بایستید و دستها را روی شانه بگذارید. در حالی که به روبهرو نگاه میکنید، شانه ها را به سمت عقب بکشید. از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید.
بایستید و دستها را روی شانه بگذارید. در حالی که به روبه رو نگاه میکنید، شانه ها را به سمت جلو بکشید. از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید.
در حالی که دستها در کنار بدن آویزان است، هر دو شانه را باالا ببرید. از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید.
دست راست را به سمت بالا ببرید. مثل این که میخواهید دستتان را به سقف بزنید. به حالت اول برگردید. این حرکت را با دست چپ تکرار کنید. ۴ تا ۸ بار این حرکت را تکرار کنید.
در حالی که دستها در کنار بدن آویزان است، بایستید. هر دو دست را به سمت جلو بیاورید. انگشتان دست را در هم فرو کنید. دقت کنید که کف دستها رو به جلو و آرنجها صاف باشند. از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید.

دستها را روی شانه بگذارید. شانه ها را از عقب به سمت جلو به صورت نیمدایره بچرخانید. در طی این حرکت آرنج ها خود به خود از پهلو به جلو میآیند. سعی کنید حرکت بهآرامی و با کنترل انجام شود. این حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.
در ادامه حرکت قبل، شانهها را از جلو به سمت عقب به صورت نیمدایره بچرخانید. در طی این حرکت آرنج ها خود به خود از جلو به
پهلو میروند. سعی کنید حرکت به آرامی و با کنترل انجام شود. این حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.
پشت به دیوار بایستید. بهآرامی به سمت راست بچرخید و سعی کنید کف دست چپ را به دیوار برسانید. به حالت عــادی برگردید. این حرکت را به ســمت چــپ نیز انجام دهید. این حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.
پشــت یک صندلی بایستید. پشتی صندلی را با دودست بگیرید. پای راست را جلو و پای چپ را به اندازه یک گام، عقب قرار دهید.
زانوی پای راســت را خم کنید. در حالی که زانوی پای چپ صاف و کف پای چپ روی زمین است. پنجه پاها باید رو به جلو باشد.اگر حرکت را درست انجام دهید در پشــت ساق پای چپ احساس کشش می‌کنید(. بعد، از یک تا شش بشمارید. به حالت عادی برگردید. این حرکت را در حالتی که پای چپ جلو و پای راســت عقب است تکرار کنید.
دو دقیقه در جا راه بروید. پاها را باالا بیاورید و دستها را آزادانه حرکت دهید مثل رژه رفتن. برای انجام این حرکت بهتر است کفش ورزشی بپوشید و یا این که زیر پای ً تان یک چیز نرم مثال چند لایه پتو یا یک تشک باشد

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *