مشکلات خواب چطور بر سلامت روانی ما تأثیر میگذارند؟


مشکالت خواب میتوانند آثار منفی بر سلامت روانی ما داشته باشند، چرا که احساسها،افکار، رفتارها و واکنشهای جسمی ما را تحت تأثیر قرار میدهند.
احساس ها:
اگر خواب شما راحت نباشد، ممکن است احساس آزردگی، بدخلقی، کرختی، ناراحتی، اضطراب، نگرانی یا استرس کنید.
افکار:
مشکلات خواب می تواند تمرکز، تفکر منطقی یا تصمیم گیری ما را در روز بعد دچار اختالل کند.
رفتارها:
وقتی با مشکلات خواب مواجه میشویم، بیشتر از فعالیتهای معمول خود کنارهگیری میکنیم.
واکنش های جسمی:
مشکلات خواب میتواند باعث احساس خستگی، بیحالی یا فرسودگی شود

از قرص های خواب آور استفاده کنیم؟
پیشنهاد میکنیم قبل از استفاده سرخود از قرصهای خوابآور، این نکات را مد نظرقرار دهید. برخی قرصهای خوابآور، اعتیادآور هستند و میتوانند آثار جانبی داشته باشند و با خواب روز بعد تداخل ایجاد کنند. بدون تجویز پزشک استفاده از این قرصها ممنوع است. حتما با پزشک خود مشورت کنید.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *