کنترل خون ریزی


 

 

خونریزی خارجی به مواردی از مصدومیت گفته میشود که به دنبال آسیب به پوست و اعضای بدن، خون از قسمتهای مختلف به بیرون نشت کند.

در حدود ۷ الی ۸ درصد وزن بدن را خون تشکیل میدهد. به طور متوسط و در یک انسان بالغ ۵ لیتر خون در رگهای او جاری است. خون وظایف بسیار مهمی در بدن بر عهده دارد. به همین منظور در صورتی که حجم آن به دنبال خونریزی، کاهش یابد میتواند به سرعت حیات فرد را به خطر بی اندازد.

علایم و نشانه ها
به دنبال هرگونه شکاف و برش در پوست میتواند خونریزی اتفاق بیفتد. میزان این خونریزی به نوع و عمق زخم و همچنین عروق خونیرگ های خونی آسیب دیده بستگی دارد.


به طور کلی سه نوع خونریزی میتواند ایجاد شود:

خونریزی مویرگی
معمولا در آسیبهای سطحی و خراشیدگی ها خونریزی مویرگی مشاهده میشود که به صورت خونریزی قطره قطره مشاهده شده و به همین علت میزان خون از دست رفته کم و ناچیز است.
خونریزی سیاهرگی وریدی
سیاهرگها خون را با فشار کمتری به سمت قلب منتقل میکنند. به همین علت اغلب، خون جریان ثابت و آرامی دارد (جهش ندارد)و رنگ آن قرمز تیره است که با توجه به نوع رگ آسیب دیده امکان دارد خون زیادی از دست برود.
خونریزی سرخرگی (شریانی)
سرخرگ ها دیوارههای محکمی دارند که خون را تحت فشار زیادی قرار میدهند؛ بنابراین، خونریزی سرخرگی اغلب با فشار و شدید است و با هر تپش قلب، خون با فوران از زخم خارج میشود و شدید و قرمز روشن است. خونریزی سرخرگی معمولا شدید و از آنجایی که فشار زیادی دارد، لخته شدن و متوقف شدن به دشواری صورت میگیرد. اگر سرخرگ قطع شده، بزرگ باشد، خونریزی میتواند در عرض چند دقیقه بیمار را از پای درآورد.

توصیههای خودمراقبتی
از اورژانس ۱۱۵ کمک بخواهید.
بهتر است از دستکش و وسایل حفاظتی استفاده کنید تا از انتقال عفونت جلوگیری شود

محل زخم را از نظر وجود جسم خارجی مثل چوب، فلز یا هر جسمی که باعث ایجاد آسیب شده است، بررسی کنید. اگر جسم خارجی در زخم وجود ندارد محل خونریزی را با گاز استریل یا پارچه تمیز محکم فشار دهید.
در صورت امکان عضو را باالتر نگه دارید. در صورت عدم توقف خونریزی، گاز یا پارچه قبلی را برندارید و پارچه یا گاز جدید را روی قبلی بگذارید. اگر یک جسم خارجی در زخم وجود دارد آن را خارج نکنید و با استفاده از گاز یا پارچه در دور جسم، آن را فیکس ثابت کنید تا حرکات آن باعث آسیب بیشتر نشود.

بهتر است مصدوم را جابهجا نکنید و وی را در حالت استراحت کامل قرار دهید.
هنگام مواجهه با عضو قطع شده و عدم کنترل خونریزی، قسمت باالتر را با یک پارچه پهن محکم ببندید و با یک میله بپیچانید تا کامال خونریزی قطع شود.
عضو قطع شده را درون یکالیه پارچه و سپس درون پالستیک قرار داده، در پالستیک را محکم ببندید و در یک ظرف حاوی آب سرد و چندین قطعه یخ قرار دهید.

زمان مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی
اگر خونریزی زخم بعد از ۱۰ دقیقه فشار دادن، بند نیاید.
اگر زخم، عمیقتر از ۲/۵ سانتی متر بود.
اگر زخم، نزدیک چشم بود.
اگر زخم، وسیع و ناصاف باشد.
اگر زخم به علت جسمی کثیف ایجاد شده باشد.
درون زخم، کثیفی و ماسه گیر کرده باشد.
زخم درد زیادی داشته باشد.
زخم علایم عفونت را نشان دهد.
زخم توسط گاز گرفتن یک حیوان و یا انسان ایجاد شده باشد.

پیگیری و مراقبتهای بعدی
در همه خونریزیها به علت آسیب به بافت و ورود عوامل عفونتزا احتمال گسترش عفونت در محل وجود دارد، به همین دلیل تمامی زخمهایی که در بدن به وجود میآید، باید
بهطور مرتب تحت نظر بوده و توسط افراد متخصص پزشک، پرستار و… نسبت به شستشو و تعویض صحیح پانسمان اقدامگردد. به همین منظور باید زخم بهطور مرتب از نظر وجود عفونت بررسی گردد. اگر در اطراف زخم، قرمزی پوست، ورم، ترشح مایع سبز و یا زردرنگ و یا افزایش گرمی و یا حساسیت مشاهده شد، نشان میدهد زخم عفونت کرده است.

منبع : https://iec.behdasht.gov.ir/

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *